wat

de geest mag waaien

coachen

I+T prikkelt, daagt uit
Vastgelopen in je werk of team?

We luisteren en gaan met vertrouwen op zoek naar je eigen oplossingen en antwoorden. We complimenteren, spiegelen, confronteren, relativeren en stimuleren het onderzoek naar alternatieven. Uiteindelijk ga je met concrete acties op pad.

Alternatief: de campercoach komt bij je voorgereden, de zoomcoach logt bij je in, het coachspreekuur biedt een vast moment aan in de organisatie.

trainen

I+T stemt af, ontwikkelt
Mag de communicatie opgefrist?

We vinden het belangrijk om een training op maat te creëren. Van feedbacktrainingen tot presenteren, van oplossingsgericht coachen tot transformationeel leiderschap en van lastige oudergesprekken tot intervisie.Wij zetten je vragen en verwachtingen om in een doelgerichte training of workshop. Dit doen we met inleving, analyse en creativiteit.

acteren

I+T speelt, onderzoekt
Behoefte aan een spiegel op je blinde vlek?

We maken als trainingsacteur het effect van je gedrag zichtbaar en onderzoeken werkbare alternatieven. Afhankelijk van doel, doelgroep en dynamiek van de dag kiezen we voor een passende werkvorm.

onze favorieten

We gaan met 2 tot 3 personen aan de slag met wat er nu speelt. We faciliteren een open speelvloer, waarbij we op een praktische manier inzoomen op datgene wat voor jou actueel is. De meerwaarde hiervan is dat je zelf aan de slag gaat en dat je van elkaar leert. We bespreken, oefenen en schetsen zonodig een theoretisch kader. We ronden af met tips en handvatten voor in de praktijk.

mail voor meer info

Na zoveel jaar de ander een spiegel voorgehouden te hebben kan het zinvol zijn om zelf weer eens in de spiegel te kijken. We gaan een-op-een aan de slag: hoe acteer je, beweeg je mee, spiegel je, houd je focus op het leerdoel en geef je feedback.

mail voor meer info

Wil je die ontspannen en overtuigende spreker worden?
We werken aan je stem, houding en tekst en de manier waarop jij je wilt presenteren voor een groep, zaal of camera. Een praktische training waarbij je je boodschap een eigen gezicht geeft. Met een stem die kleur geeft, een lichaam die je boodschap onderstreept en een inhoud die (prikkelt en) blijft hangen.

mail voor meer info

Hoe ga je het zeggen, hoe wil je het horen?
Het geven van een compliment of kritiekpunt ontstaat vanuit een (waarde)oordeel. Leren op een open, eerlijke en respectvolle manier feedback te geven en te ontvangen. We geven feedback trainingen om professioneel en persoonlijk effectiever te worden. Specialisme: onderwijs.

mail voor meer info

In-company training -twee daagse-
Tweede dag met trainingsacteur.

Training voor docenten, leidinggevenden en coaches. Het +vragen spel en de theorie van oplossingsgericht coachen zijn het uitgangspunt. Vraagtechnieken en interventies, doel en effect en motiverende gesprektechnieken komen aan bod. De theorie wordt afgewisseld met praktisch oefenen. Naast het leren stellen van de juiste vragen op het juiste moment, stimuleren we een betrokken, oordeelsvrije en optimistische grondhouding.  

Aantal deelnemers: 10
Kosten: € 4.475,-   per groep,
incl. spel voor alle deelnemers
excl. 21% BTW

mail voor meer info

Workshop voor docenten, leidinggevenden of coaches, waarbij het +vragen spel het uitgangspunt is. Beknopte theorie van oplossingsgericht werken en praktisch oefenen. Leren in het nu, stellen van de juiste vragen en bewustwording van doel en effect.

mail voor meer info
We hebben een uitgebreid netwerk aan collega trainingsacteurs, trainers en coaches die ons professioneel kunnen versterken bij omvangrijke vragen, zoals symposia, themadagen of verandertrajecten.