Back to top

Bijscholing 4 Geweldloze communicatie

Tien avonden lang zijn wij cursist in de oefengroep van collega Hester  Macrander. http://www.hestermacrander.nl Wij nemen het gedachtegoed van de grondlegger Marshall B. Rosenberg met veel interesse tot ons.  De theorie werd omgezet in praktische werkvormen. Een aantal oefeningen bleken direct toepasbaar bij onze  trainingen voor de Politieacademie en Fokus.

Wil je hier meer wat van weten, bel of mail ons.