Back to top

What's new

Werken in zelfsturende teams

Elkaar aanspreken, feedback ontvangen, je onzekerheden bespreken, omgaan met de werkdruk, een plan neerleggen, lijnen uitzetten, professioneel blijven én je ‘gewone’ werk blijven. Dit is nog maar een greep uit de dilemma’s waar een zelfsturend team mee te maken krijgt. 

Een praktische trainingscyclus om samen met je team tot gedeelde waarden en goede afspraken te komen.

 

Intervisie

We starten met een kickoff, waarbij de groepsvisie kan worden bepaald en de diverse werkvormen worden getoond en toegelicht. In de vervolgsessies worden vragen en bedrand-dilemma’s uitgewisseld. Bijpassende werkwijzen worden ingezet, oplossingen en ideeën kunnen worden gedeeld. De groep krijgt handvatten om na  een aantal sessies zelfstandig verder te kunnen.

 

Omgaan met lastig gedrag en/of agressie
Waar ligt jouw grens. Geef je die te vroeg, te laat, of misschien wel helemaal niet. Vraagt het gedrag van de ander om een grens of begrip? Het herkennen van soorten agressie en het leren toepassen van interveniëren of wegwezen.