Back to top

Onderwijs

Oudergesprekken

Wie is aan zet. Wie voert het woord. Hoe blijf je in verbinding. We zoomen in op de interactie tijdens het gesprek en zoeken die momenten op in een gesprek waarbij de verstandhouding onder druk komt te staan. We bieden oplossingen aan die het mogelijk maken om weer verbinding te maken en ruimte te geven aan de ouder en je eigen doel. Samen in belang van het kind.

Reflecteren docentgedrag

Ziet de leerling/student de docent die jij wilt zijn. Zijn de reacties van leerlingen/studenten mogelijk een gevolg van jouw houding en gedrag.

Samen met collega’s reflecteren we op ieders professionele houding en gedrag. Hoe beïnvloed je gewild of ongewild de individuele leerling/student en de groepsdynamiek. Wat zou je willen toevoegen en wat wil je behouden.

Oplossingsgericht werken

Waar ligt je focus: probleemgericht of oplossingsgericht. We vragen je te kijken naar dat wat al goed gaat bij de student/leerling, wat leidt tot beweging, voortgang en verbetering. We leren je vragen te stellen die motiveren en activeren. Wat heeft in het verleden gewerkt en wat is daarvan te transporteren naar het nu.
- ook goed in te zetten bij ‘omgaan met pestgedrag’ -

Met een vaste kern collega's verzorgen we tevens keuzeworkshops
op congressen, symposia en themadagen.