Back to top

Media te woord

ontwikkelt, geeft...

Hoe blijf je jezelf met een microfoon onder je neus. Wat doe je als je geconfronteerd wordt met een door jou zelf gemaakte onhandige uitspraak of tweet.

In deze praktische training leer je (door veel te oefenen) je verhaal op een meer ontspannen manier voor het voetlicht te brengen. We nemen het op en analyseren het effect. Wat werkt en wat kun je beter vermijden. Kloppen de antwoorden bij het verhaal en de boodschap die je wilt uitdragen.

Met een vaste kern collega's verzorgen we tevens keuzeworkshops
op congressen, symposia en themadagen.