Back to top

Feedback

ontwikkelt, geeft...

Leer op een open, eerlijke en respectvolle manier feedback te geven en
ontvangen. Inzicht te krijgen in de betekenis van positieve en kritische
feedback en de effecten ervan.
Voor mensen die zeggen‘Ze mogen mij alles zeggen…’ , kan echt luisteren een
aanbeveling zijn.
Voor mensen die zeggen ‘Ach dat doe ik ook nog wel even …’ kan een
assertieve houding je wat opleveren.

Met een vaste kern collega's verzorgen we tevens keuzeworkshops
op congressen, symposia en themadagen.