Back to top

Team

prikkelt, daagt uit...

Een team is soms net familie …maar er moet wel gewerkt worden.
Als er teveel emoties in het spel zijn, is het goed om de ongeschreven regels
van je team onder de loep te nemen. Dit kan door met elkaar in gesprek te
gaan of via video, verhalen en metaforen. We kijken naar het heden en het
verleden, met het oog op de toekomst.
Welke omgangsvormen en werkwijzen wil je als team handhaven en welke wil je
wijzigen en/of toevoegen.